whatsapp

فروشگاه کوثرطب با توجه به اهمیت دسترسی سریع بیماران و مراکز درمانی به اقلام پزشکی مورد نیاز خود می کوشد ارسال تمام سفارشات را در کمتر از ۲۴ ساعت انجام دهد.